Ylös

Tänään

24°C

23.7.

15 / 26°C

24.7.

16 / 26°C
fiFI

1 Lapland Hotels & Lapland Safaris Matkailuliiketoimintojen tietosuolausunto

Tämä tietosuojalausunto koskee Lapland Hotels Oy:n, Lapland Safaris Oy:n, Lapland Ski Resorts Oy:n ja SantaClaus Officen sekä näiden sisar- / tytäryritysten (jatkossa ”Matkailuliiketoiminta”) tietosuojaa. Matkailuliiketoiminta on asettanut tietosuojan hallinnan keskeiseksi toiminnaksi. Arvostamme Matkailuliiketoiminnassamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

 

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heidän kiinnostustaan parhaiten tukevia kokonaisuuksia. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja eri lähteistä, muun muassa heidän käyttäytymisestään eri verkkopalveluissamme. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen ensisijaisesti asiakkaillemme, mutta myös kumppaneillemme.

 

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten Matkailuliiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat yhtiöt keräävät ja käyttävät erilaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä Matkailuliiketoiminnan palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käytäntöjä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erilaisten kumppaneiden kautta tarjottujen palveluiden käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn palveluntarjoajan (esim. www.tripadvisor.com, www.booking.com, www.facebook.com tai www.laplandhotels.com sivuilla ilmoitettuja ehtoja.

 

1.1 Henkilötietojen käsittely

Matkailuliiketoiminnan henkilötietojen käsittelyperiaatteet ja käytännöt kunnioittavat asiakkaiden, kumppanien ja oman henkilöstön yksityisyyttä sekä noudattavat kansallista tietosuojasääntelyä mukaan lukien EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamia vaatimuksia ja periaatteita henkilötietojen käsittelylle. Käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi asiakkuuden, sopimuksen tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa muun muassa markkinointia varten. Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi palveluun rekisteröitymisen tai tapahtumavarauksen yhteydessä. Jäljempänä kuvatulla tavoin voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

 

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa Matkailuliiketoiminnan asiakastietojen tietosuojaselosteissa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötieto on luokiteltu riskienhallintaperusteisesti tiedon kriittisyyden mukaan. Käsittelemme henkilötietoja mm. palveluiden toteuttamiseksi, tilausten toimittamiseksi sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. tuotteiden ja tapahtumien personoimiseksi (esim. käyttäjälle suositellut tapahtumat ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen sisällön kohdentamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja resurssien analysoimiseksi, ongelmien korjaamiseksi, petosten estämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi ja tuotekehityksen tueksi. Voimme näitä tarkoituksia varten yhdistää käyttäjän eri Matkailuliiketoiminta –kokonaisuuteen kuuluville yhtiöille antamia tietoja sekä Matkailuliiketoiminnan eri palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja riskienhallinnan ja tiedon luokittelun sallimissa rajoissa.

 

Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi markkinoinnin tilastoinnissa käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

 

Henkilötietojen käsittelyn tietosuojavaatimukset on jalkautettu kumppaneille ja alihankkijoille. Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi palveluntarjoajille palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi. Saatamme myös lähettää mainoksia yhteistyökumppaneidemme tapahtumista ja palveluista. Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Maksutietoja käsitellessä toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä maksulaitosten edellyttämien ja valvomien ehtojen mukaisesti.

 

Matkailuliiketoiminnan tietosuojaselosteet löytyvät internet-sivustolta tai sähköpostilla pyydettäessä osoitteesta gdpr.tietosuoja@laplandhotels.com , ja sieltä saa lisätietoa kunkin palvelun henkilötietojen käsittelystä.

 

1.2 Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden sekä käyttäjän päätelaitteen sijainnin hyödyntäminen

Matkailuliiketoiminnan verkkopalveluissa voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

 

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten verkkopalvelun käyttäjä käyttää Matkailuliiketoiminnan sivustoja (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (muun muassa käyttöjärjestelmä, maantieteellinen sijainti ja selain).

 

Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä, ns. havainnoitua tietoa mm. kehittääksemme palveluittemme näkyvyyttä, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä kohdentaaksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Matkailuliiketoiminnan mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten kuten Googlen palveluissa Matkailuliiketoiminnan verkoston ulkopuolella sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut palvelussamme.

 

Jos käyttäjä on rekisteröitynyt johonkin Matkailuliiketoiminnan digitaaliseen palveluun, käyttäytymistietoa voidaan liittää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin edellyttäen, että siitä on informoitu käyttäjää erikseen. Useita Matkailuliiketoiminnan palveluita voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä. Mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt mihinkään Matkailuliiketoiminnan digitaaliseen palveluun, emme voi tällöin yhdistää havainnoituja tietoja käyttäjän nimeen tai muihin käyttäjän antamiin henkilötietoihin.

 

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Matkailuliiketoiminnan palveluissa tapahtuvista vierailuista Matkailuliiketoiminnan ja Matkailuliiketoiminnan palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Mekin voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset yleisöt –palvelu, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointia). Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin evästepohjaisiin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä.  Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

 

Digitaalisissa palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Instagram, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

 

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

 

Käyttäytymistietojen keräämisessä ja käyttämisessä Matkailuliiketoiminnassa painotetaan markkinoinnin kumppaneita valittaessa sitoutumista noudattamaan IAB Europen selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa. Lisätietoja itsesääntelyohjelmasta löydät IAB:n internet-sivuilta.

 

Käyttäytymistietojen lisäksi Matkailuliiketoiminta saattaa kerätä anonymisoitua tietoa käyttäjän päätelaitteen sijainnista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää tilastointiin, alueellisesti kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa.

 

1.2.1 Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet evästetietoihin

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. On syytä huomioida, että evästeiden poistaminen tai estäminen ei estä mainonnan näyttämistä Matkailuliiketoiminnan digitaalisissa palveluissa ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtainen.

 

Muista käyttäjän vaikutusmahdollisuuksista, kuten tietojen tarkistus- ja korjaamisoikeudesta sekä suoramarkkinointikiellon asettamisesta, on kerrottu tarkemmin Matkailuliiketoiminnan yhtiökohtaisissa asiakastietojen tietosuojaselosteissa.

 

1.3 Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti. Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Matkailuliiketoiminnan palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun osoitteeseen gdpr.tietosuoja@laplandhotels.com

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 18.5.2018.